خاک برگ موجب احیاشدن گل پامچال شد

مطالعات علمی کرم ها را به عنوان یک گونه اساسی برای سلامت خاک برگ معرفی کرده اند، نقش مهمی در ساختار فیزیکی، تنوع بیولوژیکی و ترکیب شیمیایی خاک دارد.

این «مهندسین اکوسیستم» و «تورباتورهای زیستی» خاک‌ها به آلودگی و شیوه‌های مدیریت زمین حساس هستند، به این معنی که تعداد کرم‌های خاکی می‌تواند معیاری پویا از سلامت خاک ارائه دهد، به گونه‌ای که شاید سایر شاخص‌ها، مانند محتوای مواد آلی، نتوانند.

ارزیابی بصری خاک وی اس ای به طور خاص برای ارزیابی سلامت خاک با ثبت جنبه‌های قابل مشاهده بصری از ترکیب شیمیایی، بیولوژیکی، مورفولوژیکی و فیزیکی خاک طراحی شده است.

انجام آن آسان، سریع و ارزان است، اما برخی استدلال می کنند که قیمت این مزایا، سختگیری علمی را برای دستیابی به این هدف قربانی می کند.

وی اس ای به طور گسترده به عنوان نیمه کمی در نظر گرفته می شود، و بنابراین تا حدی به قضاوت های ارزشی ذهنی برای تعیین سلامت هر خاک معین وابسته است.

برای برخی، این یک ضعف اساسی است، با این حال، عنصر ذهنیت با کارت امتیازی و مواد بصری کاهش می یابد تا به طبقه بندی کمک کند.

همچنین مطالعاتی وجود دارد که همبستگی قوی بین احکام سلامت خاک وی اس ای و یافته‌های تولید شده توسط آزمایشگاه‌ها روی همان نمونه را نشان می‌دهد.

جایگزینی دست زدن به سنگدانه ها به جای نمره گذاری برای آزمون دراپ شکستن نیز به کاهش نفوذ ناخواسته ذهنیت به فرآیند تست کمک می کند.

مطالعاتی که سطوح بالایی از همبستگی را هم با آزمایش‌های پیچیده‌تر خاک و هم در بین پزشکان مختلف نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که برای آزمایش سلامت خاک در مزرعه بسیار مناسب است.

همان هشداری که در مورد شمارش کرم‌های خاکی وجود دارد صدق می‌کند: اگر بخواهیم بر تکرارپذیری تکیه کنیم، ثبات در شرایط حاکم در هنگام آزمایش مجدد ضروری است.

فرسایش خاک انواع مختلفی دارد: بادی، آبی، خاک ورزی و استخراج همزمان. تحقیقات علمی در برخی از آنها هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است تا بتوانیم پیامدهای آنها را برای سلامت خاک درک کنیم.

به طور طبیعی فرسایش خاک، به معنای از دست دادن خاک، برای سلامت خاک مضر است، اما بیشتر کارها بر روی کمیت فرسایش خاک تمرکز می‌کنند، بدون در نظر گرفتن تأثیر بر کیفیت خاک.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.